Cách lập danh sách từ khóa AdWords hiệu quả với Pareto (80 – 20)

Đối tượng áp dụng: Nhà quảng cáo có ngân sách hạn chế; Nhà quảng cáo thực hành AdWords trên 50 giờ. Chúng ta nghĩ tới quảng cáo là nghĩ tới ngay các từ khóa mà mình muốn quảng cáo.  Tuy nhiên đó chỉ là bước đầu tiên của phân tích và lựa chọn từ khóa: lập danh … Read moreCách lập danh sách từ khóa AdWords hiệu quả với Pareto (80 – 20)

Các dạng từ khóa trong Google AdWords

Các loại giá thầu trong AdWords

Trong AdWords, có 3 dạng từ khóa chính: -Dạng Từ khóa đối sánh rộng: Định nghĩa : Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định mà tất cả các từ khóa được chỉ định nếu bạn không chỉ định một loại đối sánh (đối sánh chính xác, đối sánh cụm từ hoặc đối sánh phủ … Read moreCác dạng từ khóa trong Google AdWords