Chính sách quảng cáo Google AdWords là gì?

Chính sách quảng cáo

Nguyên tắc dành cho quảng cáo, từ khóa và trang web của bạn. Quảng cáo vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không thể chạy.

  • Truy cập vào Trung tâm chính sách AdWords để xem lại các nguyên tắc có thể áp dụng cho bạn.
  • Chính sách quảng cáo của Google được thiết kế để quảng bá trải nghiệm tốt cho những người đang xem quảng cáo của chúng tôi, để giúp bạn thành công với quảng cáo của mình và để giúp đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ các điều luật hiện hành ở quốc gia mà quảng cáo hiển thị.
  • Tất cả quảng cáo AdWords đều trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo quảng cáo an toàn và thích hợp cho người dùng. Mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới hoặc thực hiện các thay đổi cho quảng cáo hiện tại, quảng cáo sẽ tự động được gửi để xem xét nhằm đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi.
  • Những quảng cáo mà chúng tôi phát hiện vi phạm các chính sách này sẽ được đánh dấu là Bị từ chối hoặc Bị tạm ngưng và sẽ không thể chạy khi có trạng thái đó.

Quy trình phê duyệt quảng cáo là gì?

Tất cả quảng cáo AdWords đều trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo rằng quảng cáo là an toàn và thích hợp cho người dùng. Trước khi hiển thị bất kỳ quảng cáo nào, mỗi quảng cáo được xem xét dựa trên chính sách quảng cáo của Google. Nếu phát hiện được bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin về chính sách và những gì bạn có thể làm để nhận được phê duyệt.

Tại sao Google có chính sách quảng cáo?

Google tạo chính sách quảng cáo AdWord của mình vì những lý do sau:

  • Google muốn tạo trải nghiệm người dùng tốt cho những người xem quảng cáo của chúng tôi.
  • Google tin rằng những hướng dẫn này có thể giúp bạn thu được lợi tức đầu tư cao hơn.
  • Google muốn quảng cáo tuân thủ theo tất cả các điều luật hiện hành tại quốc gia mà chúng hiển thị.

Nếu Google thấy rằng tài khoản, trang web, quảng cáo hoặc từ khóa của bạn không tuân thủ theo các chính sách này, tiếc rằng Googlekhông thể hiển thị quảng cáo của bạn trước khi bạn làm cho chúng tuân thủ. Việc vi phạm liên tục những chính sách này có thể dẫn đến tài khoản AdWords của bạn và bất kỳ tài khoản nào có liên quan sẽ bị tạm ngưng vĩnh viễn.

Làm cách nào để tôi gửi quảng cáo để xin phê duyệt?

Mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới hoặc thực hiện các thay đổi cho quảng cáo hiện tại, những quảng cáo này sẽ tự động được gửi để xem xét nhằm đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách quảng cáo của Google.

Quy trình phê duyệt kéo dài trong bao lâu?

Google sẽ xem xét tất cả quảng cáo trong chương trình của mình nhanh nhất có thể, thường trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu bạn đã chờ quảng cáo của mình được xem xét trong hơn 3 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với bộ phận Support Google.

Trong khi đang được xem xét thì quảng cáo của bạn sẽ có trạng thái “đang xem xét” trong cột trạng thái trên tab Quảng cáo của bạn. Trước khi quảng cáo của bạn được xem xét và phê duyệt, quảng cáo sẽ không đủ điều kiện chạy trên Google, các đối tác tìm kiếm của Google hoặc trên các vị trí trên Mạng hiển thị.

Những gì được xem xét?

Quy trình phê duyệt của Google xem xét quảng cáo, từ khóa, trang web và cấu trúc tài khoản của bạn. Google xem xét cả định dạng (cách bạn quảng cáo) và nội dung thực tế của quảng cáo và trang web của bạn (những gì bạn quảng cáo).

  • Yêu cầu định dạng: Những yêu cầu này phụ thuộc vào định dạng quảng cáo của bạn. Có các yêu cầu cụ thể dành cho quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo video và tất cả các định dạng quảng cáo khác.
  • Yêu cầu nội dụng: Những yêu cầu này áp dụng cho mục đích quảng cáo của bạn. Chỉ một số loại sản phẩm hoặc dịch vụ (như những sản phẩm bất hợp pháp) không được cho phép trong chương trình AdWords bất kể chúng được quảng cáo theo cách nào.

Trạng thái phê duyệt là gì?

Trong suốt quy trình phê duyệt, từ khóa và quảng cáo của bạn sẽ được cho một trạng thái. Bạn có thể thấy trạng thái của quảng cáo hoặc từ khóa của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và xem cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo hoặc tab Từ khóa của bạn. Dưới đây là danh sách các trạng thái mà bạn có thể thấy. Nhấp vào mỗi trạng thái để tìm hiểu thêm.

Leave a Comment