Tạo tài khoản AdWords, Tạo chiến dịch AdWords đầu tiên

hướng dẫn tạo tài khoản Google AdWords

Hi các bạn, bài này chúng ta sẽ phải thực hành rồi đây. Trước khi bắt đầu, bạn cần hiểu qua về cấu trúc của Google AdWords như sau: Theo đó: Một tài khoản AdWords sẽ có nhiều chiến dịch khác nhau (10.000 chiến dịch/ tài khoản). Một chiến dịch sẽ có nhiều nhóm quảng … Read moreTạo tài khoản AdWords, Tạo chiến dịch AdWords đầu tiên