Quản lý tốt vị trí quảng cáo với tùy chọn vị trí nâng cao

Quản lý tốt vị trí quảng cáo với tùy chọn vị trí nâng cao

Tùy chọn vị trí nâng cao

Bạn đã bao giờ gặp tình huống như này chưa: Bạn đang quảng cáo tới những khách hàng tại Hà Nội, bạn nhập Hà Nội vào phần địa điểm trong cài đặt vị trí quảng cáo.

Sẽ là bình thường nếu những người ở Hà Nội tìm thấy quảng cáo của bạn, điều không bình thường xảy ra: Bạn nhận được khá nhiều cuộc điện thoại từ TP.HCM đặt hàng, bạn phải từ chối họ vì đó là khu vực nằm ngoài khả năng phục vụ của bạn.

Bạn đang rất bực mình, nghĩ rằng AdWords lỗi, cho rằng Google ngu, bla…bla… Nhưng hãy bình tĩnh, chỉ là do bạn chưa biết cách sử dụng tính năng Tùy chọn vị trí nâng cao trong phần cài đặt thôi, khi tạo chiến dịch mới, mặc định hệ thống sẽ cho quảng cáo của bạn hiển thị tại khu vực mà bạn chỉ định và hiển thị cả những truy vấn tìm kiếm nằm ở những khu vực khác nhưng có chứa cụm từ có liên quan tới khu vực bạn chỉ định.

 

Giả sử: Từ khóa của bạn là “quần bò nam”, bạn nhắm mục tiêu tới những người tại “Hà Nội”, khi đó quảng cáo của bạn vẫn sẽ hiển thị khi những người ở TP.HCM tìm kiếm từ khóa “quần bò nam hà nội”. Hệ thống AdWords muốn bạn nhận được nhiều lượt hiển thị nhất có thể, đó là lý do tại sao có tình trạng này.

 

Chỉnh sửa cài đặt vị trí của bạn

Vào giao diện phần Cài đặt chiến dịch, tìm Tùy chọn vị trí (nâng cao).

Tùy chọn vị trí nâng cao

Tùy chọn vị trí nâng cao

Giải thích:

– Mặc định hệ thống sẽ sử dụng tùy chọn: Những người trong, đang tìm kiếm, hoặc xem các trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi.

– Lựa chọn: Những người trong vị trí được nhắm mục tiêu của tôi  sẽ đảm bảo việc quảng cáo của bạn chỉ hiển thị tại Khu vực mà bạn chỉ định.

 

Từ đây, chỉ những truy vấn tìm kiếm tại khu vực bạn chỉ định mới thấy được quảng cáo, giúp bạn quảng cáo trúng đích hơn.

 

Trung Harry

1 thought on “Quản lý tốt vị trí quảng cáo với tùy chọn vị trí nâng cao”

Leave a Comment