Tính năng mới của AdWords: Chép và Dán

Tính năng mới của AdWords: Chép và Dán

Nghe tên có vẻ lạ đúng không?

Google AdWords vừa cập nhật tính năng Sao chép quảng cáo và từ khóa vô cùng bá đạo.

Ngày xưa, khi mà bạn muốn copy mẫu quảng cáo, các biện pháp mà bạn có thể sử dụng là AdWords Editor, sử dụng tính năng sao chép và chỉnh sửa đồng thời hoặc sử dụng lựa chọn “Sao chép vào…”

Cập nhật mới của AdWords ngày 23/9/2013 cho phép bạn sao chép mẫu quảng cáo vô cùng đơn giản, tính năng mới này có ưu điểm: nhanh chóng(thực hiện ngay trên tài khoản AdWords nên những thay đổi có hiệu lực ngay lập tức), đơn giản (chi việc Copy và Paste), linh hoạt (bạn có thể Copy bất cứ thứ gì mà bạn muốn). Mình đoán rằng hệ thống AdWords sẽ dần tích hợp các ưu điểm, điểm mạnh của Editor vào tài khoản AdWords, và đây là dấu hiệu đầu tiên.

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng sao chép quảng cáo mới.

Vào Tab quảng cáo ( từ khóa ) , chọn quảng cáo mà bạn muốn Copy.

Cập nhật mới Google AdWords

Chọn Chỉnh sửa

Cập nhật Google AdWords

Sao chép hoặc Ctrl + C

Cập nhật Google AdWords

Chuyển sang nhóm quảng cáo muốn Paste, chọn Dán hoặc Ctrl + V

Cập nhật Google AdWords

Chú ý: Bạn có thể Sao chép từ khóa với cách tương tự như trên.

P/s: Tính năng mới này thực sự hữu ích với cá nhân mình, bớt được khá nhiều thao tác. Còn bạn thì sao?

 

Đọc thêm:

 

Leave a Comment