Các thuật ngữ Google AdWords (phần 1)

Các thuật ngữ Google AdWords (phần 1)

Tổng hợp các thuật ngữ AdWords thường gặp cho mọi người

 1. Cảnh báo: Cột này hiển thị tất cả các thông báo dành cho khách hàng
 2. Số nhấp chuột: Số lần người dùng Click vào quảng cáo
 3. Hiển thị: Số lần quảng cáo được xuất hiện
 4. CTR: Tỉ lệ nhấp chuột, CTR = ( Số nhấp chuột / Hiển thị ) x 100
 5. CPC tối đa: Giá tối đa nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho 1 nhấp chuột
 6. CPC trung bình: Giá trung bình bạn phải trả cho mỗi nhấp chuột
 7. Thứ hạng trung bình: Vị trí trung bình của tất cả các lượt hiển thị
 8. CPM tối đa: Giá tối đa nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho 1000 lần hiển thị ( mạng hiển thị )
 9. CPM trung bình: Giá trung bình phải trả cho mỗi 1000 lần hiển thị ( mạng hiển thị )
 10. Giá thầu ước tính trang đầu: Mức giá thầu có thể đưa quảng cáo của bạn lên vị trí 1-10 (được Google gợi ý)
 11. Giá thầu ước tính đầu trang: Mức giá thầu có thể đưa quảng cáo của bạn lên vị trí 1-3 (được Google gợi ý)
 12. Loại đối sánh: Hiển thị dạng đối sánh của mỗi từ khóa
 13. Điểm chất lượng: Đại lượng tượng trưng cho mức độ liên quan giữa từ khóa, mẫu quảng cáo và trang đích
 14. Ch.đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột): Số chuyển đổi thành công sau lần nhấp chuột đầu tiên trong vòng 30 ngày, trong trường hợp có nhiều chuyển đổi trên 1 lần nhấp chuột thì chỉ chuyển đổi đầu tiên được tính
 15. Tỷ lệ ch.đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng ( Số chuyển đổi 1 lần cho mỗi nhấp chuột ) / ( Số nhấp chuột ) x 100
 16. Chi phí / ch.đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng ( Tổng chi phí ) / ( Số chuyển đổi 1 lần cho mỗi nhấp chuột )
 17. Ch.đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột): Tổng Số chuyển đổi thành công sau lần nhấp chuột đầu tiên trong vòng 30 ngày
 18. Tỷ lệ ch.đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng ( Số chuyển đổi nhiều lần cho mỗi nhấp chuột ) / ( Số nhấp chuột ) x 100
 19. Chi phí / ch.đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng ( Tổng chi phí ) / ( Số chuyển đổi nhiều lần cho mỗi nhấp chuột
 20. Giá trị chuyển đổi / Chi phí: Bằng thương của Giá trị mỗi chuyển đổi mang lại / Tổng chi phí 
 21. Giá trị / ch.đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng thương của Giá trị mỗi chuyển  đổi mang lại / Tổng số chuyển đổi 1 lần cho mỗi nhấp chuột
 22. Giá trị / ch.đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột): Bằng thương của Giá trị mỗi chuyển đổi mang lại / Tổng số chuyển đổi nhiều lần cho mỗi nhấp chuột
 23. Chuyển đổi xem qua: Số chuyển đổi thành công qua quảng cáo trên Google Search sau khi nhìn thấy nhưng không Click vào quảng cáo trên mạng hiển thị
 24. Tổng giá trị chuyển đổi: Bằng ( giá trị mỗi chuyển đổi mang lại x Tổng số chuyển đổi )

Còn nữa…. Đón đọc phần 2 tại thư mục Kiến thức AdWords

 

Trung Harry

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Comment