Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho tài khoản Google AdWords

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho tài khoản Google AdWords

Bài viết sẽ có ích với những ai đang sử dụng tài khoản AdWords với  giao diện là 1 ngôn ngữ “không chuyên”.

Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển ngôn ngữ tài khoản AdWords từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

Các bước được minh họa bằng hình ảnh phía dưới:

– Bước 1:

Thay đổi ngôn ngữ AdWords - trungharry.com

 

– Bước 2:

Thay đổi ngôn ngữ AdWords - trungharry.com

 

– Bước 3:

Thay đổi ngôn ngữ AdWords - trungharry.com

Sau đó giao diện của tài khoản AdWords sẽ chuyển sang Tiếng Việt.

Dễ mà đúng không nào?

Trung Harry

5 thoughts on “Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho tài khoản Google AdWords”

  1. Bài Viết của bạn rất có ích! Có thông tin mới gì bạn mail mại cho mình cho mình được không?!

    • Hi Đặng Cơ,
      Ngay phía cuối website có phần nhập Email để nhận bài viết mới.

      Bạn đăng ký để nhận bài mới nhé!

Leave a Comment