Video hướng dẫn đấu thầu, cách đấu thầu nhằm tối ưu ngân sách từ Google

Theo dõi Video mọi người có thể hiểu được tại sao mình luôn nói không phải cứ giá thầu cao, vị trí cao là tốt. Video phân tích dựa trên những số liệu mà chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được.

Điều Quan trọng là chúng ta phải tìm được 1 điểm, mà tại đó chi phí là tối ưu nhất, đồng thời lợi nhuận cũng ở mức cao nhất.

Video từ Google:

Chúc các bạn thành công!

Trung Harry

 

Leave a Comment