Tạo tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

Như mọi người biết, tiêu đề của một mẫu quảng cáo được giới hạn 25 ký tự.  Cách sau đây sẽ làm cho mẫu quảng cáo của bạn “có vẻ” dài hơn khi quảng cáo nằm trong Top 3 tay trái, tạo sự khác biệt so với đối thủ.

Cách tạo tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

1. Tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn khi có dòng mô tả 1

Mẫu quảng cáo dài hơn là 1 trong các tiêu chí làm tăng tỷ lệ CTR rất tốt, chính vì vậy khi viết mẫu quảng cáo chúng ta có thể làm cho dòng mô tả 1 lên dòng tiêu đề dài hơn.

Bằng cách đặt dấu chấm, chấm than (. hoặc !) vào cuối dòng mô tả 1 thì tiều đề có thể dài hơn nhờ kết hợp với dòng mô tả 1. Tuy nhiên cần chú câu từ, ngữ pháp cho hợp nghĩa thì mới có thể làm cho dòng mô tả 1 lên trên tiêu đề được.

VD :

2. Tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn khi có 1 nửa dòng mô tả 1 và domain

Đây là trường hợp dòng mô tả 1 có thể lấy 1 đoạn ngắn. Cũng như trên khi dòng mô tả 1 không cần lên hết tiêu đề thì có thể sử dụng dấu chấm hay chấm than ở 1 đoạn trong mô tả 1. Khi sử dụng dấu chấm hay chấm than có tác dụng ngắt câu và mẫu quảng cáo có thể có dòng tiêu đề dài hơn nhờ 1 phần trong dòng mô tả 1. Tuy nhiên trong trường hợp này có khác ở trên vì có thể dòng tiêu đề sẽ đính kèm domain và sẽ dài hơn. Và chú ý vẫn là cách viết từ ngữ, ngữ pháp và sử dụng việc ngắt đoạn ở mô tả 1 làm sao còn đủ chỗ cho domain lên là được. Theo kinh nghiệm cũng như ví dụ thì tối đa dưới 60 ký tự nhé.

VD :

Trên đây là 2 cách viết mẫu quảng cáo làm cho dòng tiêu đề dài hơn và mẫu quảng cáo nổi bật hơn so với đổi thủ . Đối với mẫu quảng cáo thế này tỷ lệ CTR sẽ cao hơn

Nguồn bài viết : buitue.com

Trung Harry

Leave a Comment