Những giới hạn của tài khoản AdWords

Đâu là giới hạn của một tài khoản Google AdWords ? Có thể bạn chưa biết :

Giới hạn tài khoản AdWords:

 • 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và chiến dịch bị tạm dừng)
 • 20.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch
 • 20.000 mục nhắm mục tiêu riêng lẻ trên mỗi nhóm quảng cáo (như danh sách từ khóa, vị trí, đối tượng và mục tiêu sản phẩm)
 • 300 quảng cáo hiển thị hình ảnh cho mỗi nhóm quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo hình ảnh)
 • 4 triệu quảng cáo đang hoạt động hoặc bị tạm dừng cho mỗi tài khoản
 • 5 triệu mục nhắm mục tiêu riêng lẻ trên mỗi tài khoản (như danh sách từ khóa, vị trí, đối tượng và mục tiêu sản phẩm)
 • 10.000 mục tiêu theo vị trí (được nhắm mục tiêu và bị loại trừ) cho mỗi chiến dịch, bao gồm tối đa 500 mục tiêu vùng lân cận cho mỗi chiến dịch
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo kế thừa hiện hoạt trên mỗi tài khoản
 • 1,3 triệu tham chiếu đến tiện ích mở rộng quảng cáo kế thừa trên mỗi tài khoản*
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo hiện hoạt được nâng cấp trên mỗi tài khoản
 • 10.000 tham chiếu nhóm quảng cáo đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng trên mỗi tài khoản**
 • 10.000 tham chiếu chiến dịch đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp trên mỗi tài khoản**

Một con số khổng lồ đúng không nào? Vì vậy các bạn đừng bao giờ lo lắng rằng tài khoản AdWords của mình không đủ “lớn” nhé !

Nguồn bài viết : Google AdWords Việt Nam.

Leave a Comment