Sử dụng Trình mô phỏng đấu giá để nhận thêm ý tưởng để đặt giá thầu

Chào các bạn. Giả sử các bạn đang đặt giá thầu cho từ khóa là 5,000; Bạn tò mò không biết nếu bạn nâng hoặc giảm giá thầu đi thì ảnh hưởng tới tỉ lệ hiển thị như thế nào . Hay liệu có mức thầu nào thấp hơn mức giá thầu hiện tại bạn đang đặt mà vẫn mang lại hiệu quả không thay đổi không ?

Sử dụng trình mô phỏng đấu giá của AdWords sẽ giúp bạn có đáp án cho những câu hỏi trên .

Trình mô phỏng đấu giá là gì?

Trình mô phỏng đấu giá giúp bạn ước tính số nhấp chuột, chi phí, tỉ lệ hiển thị quảng cáo của bạn trong 7 ngày qua nếu bạn thay đổi CPC (tăng hoặc giảm) tối đa cho từng từ khóa hoặc cho từng nhóm quảng cáo.

Tìm chức năng mô phỏng đấu giá ở đâu ?

– Bạn có thể tìm Trình đấu giá ở trong Tab từ khóa hoặc Tab Nhóm quảng cáo.

Trình mô phỏng đấu giá
Ví dụ trong Tab Từ khóa

Ví dụ trong hình là mình dùng Trình mô phỏng đấu giá trong Tab từ khóa . Trong Tab Chiến dịch và nhóm quảng cáo cũng tương tự.

Chú ý : Để từ khóa bạn đủ điều kiện để có thể xem được mô phỏng đấu giá, điều kiện cần là trong 7 ngày qua, từ khóa đó không có sự thay đổi về giá thầu.

P/s :  Việc sử dụng Trình mô phỏng đấu giá AdWords có thể giúp bạn biết được liệu bạn tăng hay giảm giá thầu sẽ tốt. Có thể bạn sẽ thấy ở 1 mức giá thầu thấp hơn, hiệu quả của bạn vẫn không thay đổi & bạn giảm giá thầu => giảm chi phí quảng cáo.

Bạn cũng có thể đọc thêm Cách mà Trình mô phỏng đấu giá hoạt động & Lợi ích của việc sử dụng Trình mô phỏng đấu giá .

Chúc các bạn thành công .

Trung Harry .

 

Leave a Comment