AdWords đã có thể hiển thị chú thích mạng xã hội trong mẫu quảng cáo kể từ ngày 22.4

Bắt đầu từ ngày 22.4 Google đã chính thức cho xuất hiện các chú thích Google+ vào trong mẫu quảng cáo.

Google+ giúp mọi người dễ dàng chia sẻ nội dung web. Khi trang Google+quảng cáo của bạn được liên kết, Google có thể hiển thị xác nhận cho doanh nghiệp của bạn từ người theo dõi Google+ của bạn. Đây được gọi là chú thích.

Cách tiện ích này hiển thị, ví dụ khi Search ” dao tao seo” ta thấy kết quả như sau:

Tiện ích mở rộng xã hội

Bạn phải đáp ứng một số điều kiện sau mới có thể hiển thị chú thích mạng xã hội Google+

  • Trang Google+ của bạn đã có URL xác minh
  • Tên miền trang Google+ khớp với tên miền URL quảng cáo của bạn.
  • Trang Google+ phải có các bài đăng gần đây, chất lượng cao, và có nhiều người theo dõi (tối thiểu 100 người theo dõi đối với doanh nghiệp).

Lưu ý : 

Chú thích mạng xã hội có thể không hiển thị tất cả thời gian trên quảng cáo của bạn. Việc chú thích có hiển thị hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả kích thước của cửa sổ trình duyệt và tiện ích mở rộng khác nào hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.

Leave a Comment