Tài khoản bị tạm ngưng vì không thể xác minh thông tin thanh toán

Việc tài khoản bị tạm ngưng do không thể xác minh thông tin thanh toán là tình trạng thường gặp, do Google không thể xác minh thông tin thanh toán vì rất nhiều lý do.

1. Tình trạng tài khoản tạm ngưng và nhận được thông báo: ” Tài khoản Google AdWords của bạn đã bị tạm ngưng do không thể xác minh thông tin thanh toán trong tài khoản này hoặc tài khoản có liên quan” là trường hợp chung.

Như trong thông báo từ Google có ghi rõ: ” Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn tạm ngưng do lỗi thì vui lòng liện hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.” Vì vậy, liên lạc với Google để Nhóm hỗ trợ giúp bạn là điều cần thiết. (Lưu ý: bạn không có tài khoản nào bị từ chối thánh toán với visa mà bạn hiện đang sử dụng – nợ Google mà không thanh toán dẫn đến tình trạng không xác minh được thông tin thanh toán trong tài khoản này hoặc tài khoản khác có liên quan). Thời gian giải quyết vấn đề kéo dài từ 3-5 ngày, đôi lúc nhiều hơn.

2. Tạo tài khoản mới vẫn có thể bị tạm ngưng, và việc liên hệ để giải quyết là vấn đề cần thiết.

3. Khi liên hệ với Nhóm hỗ trợ, bạn có thể liên hệ bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ nhận được email trả lời bằng Tiếng Việt. Đôi khi bạn được Nhóm hỗ trợ gọi điện trực tiếp đễ giúp đỡ bạn (Tiếng Việt).

 * Có thể chia làm 2 trường hợp:

1. Lỗi do hệ thống: bạn gửi yêu cầu xem xét đến Nhóm hỗ trợ theo link “trợ giúp” trong giao diện quản lý tài khoản sẽ được giải quyết, khả năng được mở lại tài khoản cao.

2. Lỗi do một tài khoản nào khác không thanh toán được “có khả năng liên quan đến bạn”, nếu bạn nhận được email từ chối cung cung thêm thông tin thì bạn nên lập tài khoản bằng visa mới.

 Cách giải quyết lỗi Không thể xác minh thông tin thanh toán

 

Chúc vui.

Trung Harry

 

Leave a Comment