Chính sách AdWords dành cho Url đích

URL đích là URL tải khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. URL trang đích là nơi người dùng sẽ được chuyển tới sau khi được URL đích chuyển hướng.

Nếu URL đích không chuyển hướng, thì URL đích và URL trang đích đều giống nhau.

Sau khi nhấp vào quảng cáo, người dùng phải phải được đưa tới một trang web bình thường, không độc hại và phải tương thích với mọi trình duyệt Internet.

Yêu cầu đối với URL đích

  • URL đích không được dẫn tới các trang Web bị lỗi (ví dụ 404, 405…).
  • Trang Web của bạn nên được tối ưu tốc độ Load trang, hạn chế sử dụng các hình Flash, Script làm chậm tốc độ tải trang, và phải tương thích với mọi trình duyệt Internet.
  • URL đích không được dẫn tới một địa chỉ Email hoặc tệp tin (hình ảnh, âm thanh, video…)
  • Tên miền của trang đích phải khớp với tên miền trong URL hiển thị của bạn. Ví dụ :  URL hiển thị là trungharry.com thì trang đích cũng phải có “trungharry.com”.
  • Trang đích phải cung cấp nội dung giống nhau cho mọi IP, cho mọi trình duyệt, không được chuyển hướng trang web dựa trên IP .(Trừ khi bạn muốn thêm Loại trừ IP của đối thủ trong quảng cáo của mình).

Điều gì xảy ra khi bạn vi phạm chính sách URL hiển thị của Google ?

  • Quảng cáo bị từ chối: Quảng cáo không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được xử lý và quảng cáo được chấp thuận.
  • Vô hiệu tên miền: Google có thể tạm ngưng trang web vi phạm chính sách ( trang web có thể không còn được quảng cáo với AdWords cho đến khi vấn đề được xử lý) .
  • Tạm ngưng tài khoản: Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị ngưng khi thiết lập

Xem Video của Google về URL đích

Leave a Comment