Tôi muốn quảng cáo ở vị trí Top 3, nhưng Trung Harry cũng đã ký hợp đồng với 3 khách hàng khác cam kết vị trí Top 3 cho họ thì tôi sẽ đứng vị trí thứ mấy ?

Trung Harry xin trả lời câu hỏi trên như sau :

Chúng tôi có những quan điểm, cũng như phong cách làm việc khác 1 số đơn vị khác. Theo như bạn biết thì Top 3 là tên gọi của 3 vị trí quảng cáo 1,2,3 bên tay trái. Chúng tôi cam kêt, trong mỗi lĩnh vực, ngành nghề, Trung Harry chỉ cam kết và ký hợp đồng với tối đa 2 khách hàng quảng cáo ở vị trí Top 3 . Trung Harry vẫn chừa lại 1 vị trí quảng cáo trong Top 3 cho các đơn vị khác có thể làm việc.

Vì thế sẽ không có trường hợp Trung Harry ký hợp đồng với 3 doanh nghiệp cùng lĩnh vực , cùng vị trí tương đương.

 

Trân trọng.

Leave a Comment