Google chỉ hiện tối đa 11 vị trí quảng cáo, nếu nhiều người cùng muốn quảng cáo, thì Website của tôi có chắc chắn sẽ xuất hiện ko?

Trung Harry xin phép được trả lời câu hỏi trên như sau:

Ở Việt Nam, Google AdWords đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt được cơ hội, lợi ích mà Google AdWords mang lại cho họ, dẫn tới số lượng các doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo ngày càng tăng, mức độ cạnh tranh ngày càng cao hơn.

Trong trường hợp này, để Website của anh(chị) vẫn nằm ổn định ở những vị trí quảng cáo đòi hỏi những người chịu trách nhiệm kỹ thuật AdWords như bạn (nếu bạn tự chạy AdWords ) hoặc phía đối tác nhận trách nhiệm quảng cáo phải liên tục canh chừng tài khoản, dành nhiều thời gian để tối ưu quảng cáo, chiến dịch, nâng giá thầu… để quảng cáo hiển thị ổn định. Làm được điều đó thì dù đối thủ có nhiều tới đâu, vẫn có cách để bạn vượt qua và đứng trên nó.

Leave a Comment