Sử dụng Google Analytics liên kết với Google AdWords

Sử dụng Google Analytics liên kết với Google AdWords

Google Analytics

Một sản phẩm miễn phí của Google cung cấp báo cáo chuyên sâu về cách mọi người sử dụng trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Google Analytics để tìm hiểu xem mọi người làm gì sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

 • Google Analytics cho bạn biết cách mọi người tìm thấy trang web của bạn và cách họ khám phá trang web. Từ thông tin này, bạn có thể nhận ý tưởng cho cách cải tiến trang web của mình.
 • Nếu bạn đồng thời sử dụng cả Google Analytics và AdWords, bạn có thể tìm hiểu xem khách hàng làm gì trên trang web sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Sử dụng thông tin này để giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của bạn mà từ đó có thể giúp bạn tăng chuyển đổi (như bán hàng và đăng ký) vàlợi tức đầu tư (ROI) tổng thể của bạn.
 • Để bắt đầu sử dụng Analytics thông qua tài khoản AdWords của bạn, hãy truy cập vào tab Báo cáo và nhấp vào “Google Analytics.” Bạn cũng có thể sử dụng riêng Analytics tại google.com.vn/analytics/.

Liên kết Google Analytics với AdWords

Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản AdWords của bạn có thể giúp bạn phân tích nơi người nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ đi tới sau khi họ truy cập trang web của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn cải thiện quảng cáo và trang web của mình.

Tại sao lại liên kết AdWords với Google Analytics

Google Analytics là công cụ theo dõi tất cả lưu lượng truy cập đến trang web. Google Analytics có thể cho bạn biết số lượng người truy cập trang web của bạn, số lượng trang họ xem, thời gian họ ở lại và thậm chí loạt trang nào họ thấy. Thông tin giá trị này có thể cho biết số lượng lưu lượng truy cập trang web hoặc doanh thu được định hướng bởi AdWords. Thông tin này cũng có thể cho bạn biết nơi mọi người quyết định rời khỏi trang web của bạn và những phần nào của trang web có sức hấp dẫn nhất đối với khách hàng tiềm năng của bạn.

Khi liên kết các tài khoản, bạn thậm chí có thể nhập một số trong số các thống kê Analytics này vào tài khoản AdWords của mình, vì vậy, bạn có thể xem thống kê Analytics cùng với dữ liệu AdWords chuẩn.

Cách liên kết Google Analytics với AdWords :

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và phân tích, sau đó chọn Google Analytics.
 3. Nhấp vào tab Quản trị ở đầu trang.
 4. Nhấp vào tên của tài khoản mà bạn muốn liên kết. (Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tài khoản bạn muốn liên kết, bạn có thể phải điều hướng trở lại cấp tài khoản hoặc đến Trang chủ tài khoản, để đến trang Quản trị tài khoản và xem danh sách các tài khoản của bạn.)
 5. Nhấp vào tab Nguồn dữ liệu.
 6. Nhấp vào tab AdWords, sau đó chọn Liên kết tài khoản.
 7. Chọn tiểu sử Google Analytics mà bạn muốn liên kết đến AdWords. Tự động gắn thẻ được đề nghị và cho phép AdWords tự động gắn thẻ URL đích của bạn để Google Analytics có thể theo dõi chúng. Nếu bạn không muốn bật tính năng tự động gắn thẻ, hãy chọn “Tôi sẽ gắn thẻ các liên kết của mình theo cách thủ công”. Gắn thẻ quảng cáo là cần thiết đối với hầu hết các nhà quảng cáo, vì nó cho phép bạn xem hoạt động tiếp thị nào thực sự sinh lợi.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.

Khi các tài khoản được liên kết, có thể mất vài giờ để thấy dữ liệu AdWords được phản ánh trong tài khoản Analytics và bạn có thể cần phải đăng xuất và quay trở lại để xem dữ liệu.

Leave a Comment