Các loại Chiến dịch AdWords

Các loại Chiến dịch AdWords

các loại chiến dịch

Chọn loại chiến dịch phù hợp cho bạn

Khi bạn thiết lập một chiến dịch AdWords, bạn sẽ cần phải chọn cho mình một loại chiến dịch.

Có mấy loại? Có 4 loại. Đó là:

– Mạng tìm kiếm & hiển thị

– Chỉ mạng tìm kiếm

– Chỉ mạng hiển thị

– Video trực tuyến

Giới thiệu về các loại chiến dịch

  • Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị

    Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google, bao gồm Google Search, Shopping, Maps và các trang web tìm kiếm hợp tác với Google, như AOL và Mạng hiển thị của Google, bao gồm các trang web và ứng dụng hợp tác với Google cũng như các website của Google như Gmail, YouTube, Blogger và Google Finance. Đâ là lựa chọn đưa bạn tiếp cận tới nhiều người dùng Internet nhất.

  • Chỉ mạng tìm kiếm

    Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên trang web tìm kiếm của Google, bao gồm Google Search, Shopping, Maps, Images và Groups, cũng như các trang web hợp tác với Google, như AOL và không hiển thị trên Mạng hiển thị của Google

  • Chỉ Mạng hiển thị

    Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên mạng của các trang web đối tác của Google, cũng như trên các trang web của Google như Gmail, YouTube, Blogger và Google Finance & không hiển thị trên mạng tìm kiếm.

  • Video trực tuyến

Tạo một chiến dịch quảng cáo Video
Sau phần chọn chiến dịch sẽ tới phần bạn chọn chiến dịch Tất cả tính năng hay chiến dịch chuẩn. Nếu bạn muốn sự đơn giản thì bạn chọn Chuẩn là hợp lý.

Nếu chọn Tất cả tính năng thì bạn sẽ sử dụng được tất cả tính năng của AdWords như : lập lịch quảng cáo, tiện ích mở rộng…

Thay đổi loại chiến dịch

Trong quá trình quảng cáo, bạn có thể chuyển giữa chiến dịch chuẩn sang chiến dịch tất cả tính năng và ngược lại.

Lưu ý khi chuyển từ chiến dịch tất cả tính năng sang chiến dịch chuẩn có thể làm mất đi 1 số tính năng đang có.

 

 

Leave a Comment