Giới thiệu AdWords Editor

Giới thiệu AdWords Editor

Một công cụ mạnh mẽ, miễn phí được thiết kế để giúp bạn quản lý tài khoản của mình ngoại tuyến và dễ dàng thực hiện một số lượng lớn các thay đổi cùng một lúc.

 • AdWords Editor là một ứng dụng trên máy tính để bàn miễn phí, có thể tải xuống để quản lý chiến dịch quảng cáo AdWords của bạn. Bạn có thể sử dụng AdWords Editor để tải xuống thông tin tài khoản của mình, chỉnh sửa chiến dịch ngoại tuyến và sau đó tải các thay đổi của bạn lên AdWords.

  AdWords Editor cho phép bạn thực hiện các thay đổi cho tài khoản của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện, cho dù bạn đang chỉnh sửa một từ khóa hay đang thêm hàng trăm quảng cáo văn bản. Với AdWords Editor, bạn sẽ có thể:

  • Thêm, chỉnh sửa và xóa hàng loạt các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa và vị trí.
  • Quản lý nhiều tài khoản hoặc tài khoản Trung tâm khách hàng.
  • Thực hiện các tìm kiếm và chỉnh sửa nâng cao.
  • Xuất dữ liệu tài khoản và nhập thay đổi qua tệp CSV hoặc Excel.
  • Làm việc ngoại tuyến trên MAC hoặc Máy tính của bạn — sau đó tải lên các thay đổi khi bạn trực tuyến.
 • Tất cả nhà quảng cáo Google AdWords đều có thể sử dụng AdWords Editor. AdWords Editor đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho các danh sách từ khóa hoặc quảng cáo dài hay nếu bạn quản lý nhiều tài khoản. AdWords Editor có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp thực hiện hàng loạt các thay đổi dễ dàng hơn — ví dụ: nếu bạn muốn tìm kiếm các mục trên toàn bộ tài khoản của mình, thực hiện nhanh chóng nhiều thay đổi hoặc xuất và chia sẻ các thay đổi được đề xuất của bạn trước khi bạn tải chúng lên.Khi sử dụng AdWords Editor, bạn vẫn có thể đăng nhập và thực hiện các thay đổi cho tài khoản AdWords của mình bất kỳ lúc nào tại http://adwords.google.com.vn

Xem thêm Google Analytics

Leave a Comment