Điểm chất lượng là gì?

Điểm chất lượng là gì?

Google chấm điểm quảng cáo của bạn thông qua Điểm chất lượng

Điểm chất lượng là thông số mà Google “chấm” cho quảng cáo của bạn. Việc bạn có điểm chất lượng cao dẫn tới việc bạn có ưu thế trong việc cạnh tranh về vị trí, cũng như chi phí so với đối thủ.

– Về vị trí:

Google quyết định vị trí của các nhà quảng cáo bằng thông số AdRank. Adrank= CPC(giá thầu) x QLS(Điểm chất lượng).

Trong trường hợp bạn có điểm chất lượng= 9, đối thủ có điểm chất lượng=6. Bạn đặt CPC tối đa=3000đ, đối thủ đặt CPC tối đa=4000đ

Khi đó Adrank của bạn=3000 x 9= 27000, Adrank của đối thủ= 4000 x 6= 24000

Adrank của bạn > Adrank của đối thủ => Vị trí của bạn cao hơn vị trí của đối thủ.

– Về chi phí:

Khi bạn có QLS cao, giá mà bạn phải trả cho mỗi Click sẽ thấp hơn so với đối thủ => tổng chi phí của bạn sẽ được tiết kiệm.

 

Những yếu tố tác động tới Điểm chất lượng

Một số yếu tố chính:

– Mức độ liên quan: Mức độ liên quan của mẫu quảng cáo + trang đích với truy vấn tìm kiếm. Ví dụ: bạn sẽ đạt điểm chất lượng tốt hơn khi 1 người tìm kiếm từ khóa Iphone 5 và bạn đưa cho người đó mẫu quảng cáo nói về Iphone 5 và đưa họ tới trang đích chứa Iphone 5.

– Lịch sử từ khóa: Điểm chất lượng còn phụ thuộc vào Điểm chất lượng của từ khóa đó trong quá khứ, đây là thông số google thu được từ tất cả các nhà quảng cáo đã và đang sử dụng từ khóa đó trong chiến dịch của mình.

– Lịch sử tài khoản: Trong quá khứ, điểm chất lượng trung của tài khoản bạn đang sử dụng tốt => điểm chất lượng tốt hơn và ngược lại.

– Trải nghiệm trang đích: Trang đích của bạn có điều hướng tốt? có đầy đủ thông tin? nội dung có nói về điều mà người dùng mong muốn?…

– CTR: Thông số này thống kê lượt Click/ lượt hiển thị. Tỉ lệ CTR càng cao => cải thiện điểm chất lượng tốt hơn.

Google được hưởng lợi từ CTR, CTR cao hay thấp là do người dùng quyết định, bạn viết quảng cáo tốt, nhắm mục tiêu tốt => CTR tăng => Google cho tăng điểm chất lượng.

[sbp_note]Đọc bài Tối ưu điểm chất lượng bằng cách cải thiện trải nghiệm trang đích [/sbp_note]

Cách kiểm tra điểm chất lượng

– Để đơn giản, bạn chỉ cần Bật cột Điểm chất lượng của từng từ khóa. Làm như sau:

Vào Tab Từ khóa, chọn Cột -> Tùy chỉnh các cột -> Các thuộc tính – Điểm chất lượng -> Thêm -> Áp dụng

Điểm chất lượng

Điểm chất lượng

 Video về điểm chất lượng của Google

Nếu bạn thích bài viết của mình, hãy đăng ký để nhận được những bài viết tiếp theo sớm nhất. Đăng ký tại đây.

Trung Harry

 

Leave a Comment