Công cụ vị trí

Công cụ vị trí

Công cụ vị trí giúp bạn tìm kiếm ý tưởng vị trí trên mạng hiển thị

Khi bạn bắt đầu muốn triển khai quảng cáo lên mạng hiển thị(Display) thì bạn nên sử dụng Công cụ vị trí để tìm cho mình vị trí có sẵn trên mạng hiển thị phù hợp với kế hoạch của bạn.

Công cụ vị trí có thể thống kê được danh sách các Website có sẵn trên mạng hiển thị của Google, kèm theo các kích thước hình ảnh được chấp nhận.

Ví dụ: Khi tôi muốn tìm các kích thước hình ảnh có thể treo quảng cáo lên tinhte.vn. Tôi làm như sau:

1. Chọn Công cụ và phân tích -> Công cụ vị trí

Công cụ vị trí

Công cụ vị trí

Ngoài tên trang Web kèm kích thước, công cụ vị trí còn cho phép bạn tìm ra vị trí quảng cáo trên các App(ứng dụng).

Ngoài ra bạn có thể sử dụng công cụ Lập kế hoạch hiển thị để nhận được ý tưởng gợi ý từ Google

Trung Harry

Leave a Comment