Cách làm điểm chất lượng

Cách làm điểm chất lượng

Có 6 bước mà Trung Harry muốn chia sẻ cùng các bạn về vấn đề làm sao để tăng điểm chất lượng cho chiến dịch AdWords của mình:

  1. Cấu trúc tài khoản cần có khoa học ( bố trí chiến dịch, nhóm quảng cáo, qcao và từ khóa ). Như vậy bạn sẽ dễ kiểm soát hơn về các nhóm từ khóa và quảng cáo đi kèm.

  2. Chọn danh sách từ khóa phù hợp với chiến dịch.

  3. Khi viết mẫu quảng cáo, chú ý cần có từ khóa trong mẫu.

  4. Trang đích của bạn cần liên quan tới từ khóa quảng cáo ( Đọc thêm về Onpage Seo).

  5. CTR của bạn phải tốt một chút, đừng nên để dưới 5%.

  6. Ban đầu khi tạo quảng cáo, đừng bid thấp và để ngân sách cao lên, sau hạ xuống.

Leave a Comment