Các loại giá thầu trong AdWords

Các loại giá thầu trong AdWords

Hệ thống AdWords gồm 5 loại giá thầu khác nhau: Giá thầu cho mỗi nhấp chuột (CPC), Giá mỗi chuyển đổi (CPA)Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC), Giá mỗi lần xem (CPV)Giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).

Nhà quảng cáo sẽ lựa chọn loại giá thầu phù hợp với mục tiêu chiến dịch của mình.

Chi tiết các loại giá thầu và cách sử dụng, các bạn đoc theo link bên duới:

Leave a Comment