Hướng dẫn Cấp quyền truy cập tài khoản AdWords cho người khác

Hướng dẫn Cấp quyền truy cập tài khoản AdWords cho người khác

Hệ thống AdWords có thể giúp bạn chia sẻ tài khoản AdWords của mình cho nhiều người có thể cùng sử dụng.

Giả sử, bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn muốn cho nhân viên của  mình có thể vào tài khoản để quản lý thay bạn những lúc bạn không có thời gian. Khi đó bạn có thể cấp cho nhân viên của bạn quyền truy cập vào tài khoản để có thể chỉnh sửa giá thầu, mẫu quảng cáo… nhưng không bao gồm quyền quản trị cao nhất.

 

Đầu tiên, chúng ta cùng điểm qua các quyền truy cập tài khoản AdWords, theo thứ tự từ thấp -> cao.

– Quyền chỉ Email:

 • Được phép nhận các loại báo cáo qua Email
 • Không có quyền truy cập tài khoản

– Quyền chỉ đọc:

 • Được phép nhận báo cáo qua Email
 • Được phép duyệt các Tab Chiến dịch, Công cụ và phân tích
 • Không có quyền chỉnh sửa cài đặt, quảng cáo…

– Quyền thông thường

 • Được phép nhận báo cáo qua Email
 • Được truy cập vào tất cả các Tab hiện có trong tài khoản
 • Không thể cấp quyền hoặc thay đổi quyền cho người khác

– Quyền Quản trị

 • Được phép nhận báo cáo qua Email
 • Được phép cấp và chuyển quyền cho người khác
 • Được phép thay đổi mọi cài đặt trong tài khoản
 • Được phép Hủy lời mời, hủy liên kết từ các người dùng khác

– Quyền truy cập MCC

 • Được phép nhận báo cáo qua Email
 • Được phép cấp và chuyển cho người dùng khác quyền Chỉ đọc hoặc thông thường
 • Được phép thay đổi mọi cài đặt trong tài khoản

 

Để thực hiện cấp quyền cho người dùng khác, bạn làm như sau:

– Vào Tab Tài khoản của tôi -> Truy cập tài khoản

Cấp quyền tài khoản

– Chọn Mời người dùng khác

Cấp quyền truy cập tài khoản

– Điền địa chỉ Email của người dùng, Đặt tên để bạn dễ nhận biết, Chọn quyền cho người dùng đó.

Cấp quyền truy cập tài khoản

Chỉ còn người dùng được mời chấp nhận lời mời trong Email và xác nhận địa chỉ Email là xong.

P/s: Bạn nên hiểu rõ các quyền trước khi thực hiện cấp quyền cho ai đó, tránh những sự cố không hay xảy ra.

Trung Harry

6 thoughts on “Hướng dẫn Cấp quyền truy cập tài khoản AdWords cho người khác”

Leave a Comment